Alla olevasta linkistä löytyy ohjeita MM-Kilpailuja järjestäville seuroille:

 

http://www.molkkyliitto.fi/datafiles/userfiles/File/Ohjeet%20MM-Kisaj%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4lle.docx

©2022 Mölkkyliitto - MMD Networks Oy