Mölkkyliiton asioita hoitaa hallitus, johon syyskonventissa valitaan puheenjohtaja ja kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä, jotka kutsutaan aina paikalle hallituksen kokouksiin. Hallituksen ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta, niin että puolet hallituksesta vaihtuu vuosittain.

 

Hallituksen jäsenet 2018 - 2019

Suvi Soini              puheenjohtaja  2018

 

Tipi Tuomola           2018

Harry Asp               2018

Petteri Rajanummi   2018

Jaana Mälkönen       2018 - 2019

Milla Leppänen        2018 - 2019

Esa Koponen           2018 - 2019

 

Varajäsenet:

Hannu Laaksonen     2018

Juha Mälkönen         2018 - 2019

 

 

 

 

©2018 Mölkkyliitto - MMD Networks Oy