Safelock > Tuotteet > Avainturvallisuus

SÄILYTÄTKÖ AVAIMIA TURVALLISESTI ? 


Avainturvallisuus ja avainten säilytys 

Avainturvallisuus on tärkeä osa lukituksella aikaansaatua suojausta.

(avainturvallisuusohje 2017, Finanssiala.fi )

”Avaimia on säilytettävä huolellisesti. Tämä on erityisen tärkeää yrityksissä, joissa säilytetään suuria määriä vieraita avaimia.  Avaimia on säilytettävä lukitussa avainten säilytysyksikössä”.

Luokitellut avainkaapit ovat hyvä ratkaisu säilytettäessä avaimia turvallisesti. Avainturvallisuusohje 2010 määrittelee säilytettävien avainten säilytysyksikön vahvuuden.  Pelkkä avainten lukumäärä ei riitä, vaan on tarkistettava kuinka moneen oveen säilytettävät avaimet käyvät. Nämä asiat yhdessä ratkaisevat avainkaapin vahvuuden sekä fyysisen kokoluokan.

Avainkaappia valittaessa tulee miettiä myös avainten kokoa, niiden vaatimaa tilaa. Useissa tapauksissa pelkkä tiheä peruskoukkurivi ei tarjoa haluttua toimivuutta, avaimet sen sijaan tippuvat koukuista, kun avaimia noudetaan tai laitetaan paikalleen. Toisin sanoen, mieti avainkoukkujen määrän lisäksi niiden toimivuutta. Riittävän pitkät koukut  ja harvempi avainkoukkurivi toimii usein paremmin.

Useassa tapauksessa kannattaa panostaa avainkaappiin hieman enemmän.

Kartoita kuinka paljon avainkaappia käytetään päivittäin, onko käyttäjiä enemmän, kuinka hoidat avainkaapin oman avaimen hallinnan.  Näppäinlukko on hyvä ratkaisu, mikäli käyttäjiä on useita.
Näppäinlukollista avainkaappia valittaessa tulee miettiä näppäinlukon toimivuutta. Mitä edullisempi tuote on, sitä todennäköisempää kuitenkin on, että lukoilla on lyhympi käyttöikä laadukkaimpiin lukkoihin / kaappeihin verrattuna. Hankintavaiheessa on järkevää miettiä käytön luotettavuutta, se on edullisempi pidemmällä aikavälillä. Vähäiseen käyttöön tarkoitettu tuote ei kestä kokopäiväistä käyttöä kuin rajoitetun ajan. Eli laadulla on tässä väliä.

Vakuutusturvan kannalta tulisi aina valita suositusten mukainen turvaluokka ja rajatapauksissa hypätä pykälää vahvempaan, mikäli näköpiirissä on liiketoiminnan kehittyminen. Tämäkin säästää kustannuksia todellisuudessa.

Kysy avainturvallisuusasioista ammattilaiselta, me emme pelkästään myy, vaan me tiedämme eroavaisuudet ja luotettavuuden kannalta tärkeät seikat.

Klikkaamalla kuvia saat lisätietoa tuotteista.
 

            
Perusavainkaapit     Elektroniset avainkaapit     Luokitellut seinäkaapit
         
   
Luokiteltu mallisto alle 500 ovea   KeyModule System   Ecokey system
         
   
Key Combi mallisto   KMS Car ajoneuvomallisto   Avainten palautusratkaisut
         
         
         


Avainturvallisuusohje lyhyesti ( lähde finanssiala.fi)

Avainten hallinta 

Yrityksessä tai yhteisössä tulee aina nimetä avainhallinnasta vastaava henkilö. Hänen tehtäviinsä kuuluvat kaikki avainhallintaan ja lukitukseen liittyvät asiat, kuten sarjoituksen muutokset, avainten säilytys, luovutus ja palautus.  
 
Luovutetuista avaimista on pidettävä kirjaa ja avainten palautuksesta on huolehdittava varsinkin avaimen haltijan työ- tai asumissuhteen päättyessä.  
 
Avaimet luovutetaan käyttötarpeen mukaan kuittausta vastaan. Avaimien tulee olla jatkuvasti ne kuitanneen henkilön välittömässä hallinnassa.  Avaimia ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle missään tilanteessa.  
 
Kiinteistön lukituksen sarjoitus on järjestettävä siten, että yleisavainta ei tarvitse luovuttaa kiinteistön hoito- tai ylläpitotehtäviä varten. Yleisavainta ei saa käyttää normaalina jokapäiväisenä käyttöavaimena. 
 
Avainten säilytys 
Avaimia on säilytettävä huolellisesti. Tämä on erityisen tärkeää yrityksissä, joissa säilytetään suuria määriä vieraita avaimia. Avaimia on säilytettävä lukitussa avainten säilytysyksikössä.  
Avaimet on säilytettävä ja merkittävä (koodattava) siten, että niitä ei voi yhdistää tiettyyn kohteeseen. 
Avainten hallinnasta vastaavan henkilön on huolehdittava siitä, että avainkoodit eivät ole ulkopuolisten saatavilla ja niitä tulee säilyttää erillään avaimista.  
 
Avainsäilö 
Avainsäilöissä ei saa säilyttää kiinteistön yleisavainta. 
 
Avainsäilö (esimerkiksi ns. putkilukko) on kiinnitettävä lujaan seinärakenteeseen avainsäilön valmistajan asennusohjeiden mukaisesti.  


Avainten turvallisuustaso 
Lukituksen suunnittelijan on selvitettävä lukostolla suojattavan tilan käyttötarkoitus ja valittava sen mukaisesti sopiva avainturvallisuustaso. Seuraavassa on lueteltu Suomessa yleisesti käytössä olevat avainturvallisuustasot: 
Perustaso  
Lisäavaimen voi teettää kuka tahansa esittämällä malliavaimen tai alkuperäisen avaimen mukana toimitetun peitenumeron.  
Lukkoseppätaso
Lisäavaimen voi teettää lukkovalmistajan valtuuttamassa liikkeessä esittämällä kyseiseen avaimeen liittyvän avainkortin.  
Tehdastaso  
Lisäavaimia voi teettää vain tilaamalla niitä lukkovalmistajalta suoraan. Lisäavaintilauksen voi tehdä vain nimetty vastuuhenkilö jolla on hallussaan avainkortti. 

AVAINTEN SUOJAUSTOIMET
Avainten hallinnasta vastaavien yritysten on huolehdittava omassa toiminnassaan seuraavista suojaustoimista: 
toimistotilan rakenteellisesta murtosuojauksesta, murtohälytysjärjestelmästä, avaimien fyysisestä säilytystilasta, avaimien kuljetuksesta 
 
Tilan on täytettävä FK:n Rakenteellisen murtosuojeluohjeen vaatimukset ja avaimet on säilytettävä ohjeen mukaisessa avainsäilytysyksikössä. 
 
Tilassa on oltava FK:n Murtohälytysjärjestelmät ja -palvelut ohjeen mukainen murtohälytysjärjestelmä.  
 
Avaimia on säilytettävä avainsäilytysyksikössä avainten hallinnasta vastaavan yrityksen tilassa, joihin on pääsy vain henkilökunnalla. Säilytystilassa on oltava seuraavassa taulukossa määritelty avainsäilytysyksikkö. Säilytysyksikkö on kiinnitettävä rakenteisiin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Säilytysyksikön avainta tai numeroyhdistelmää ei saa säilyttää samassa tilassa.

AVAINTEN SUOJAAMINEN AJONEUVOSSA

Avaimia ei saa säilyttää autossa

Avainten kuljettamista ja väliaikaista säilyttämistä varten on autossa oltava kiinteästi asennettu teline, johon erillinen lukittu avain-säilytyskotelo kiinnitetään siten, ettei sitä saa irrotettua avaamatta ensin koteloa. Kotelon ja kiinnitystelineen kiinnityksineen on oltava riittävän vahvaa materiaalia.

Avaimia ei saa tilapäisestikään säilyttää autossa muualla kuin tässä telineeseen kiinnitetyssä ja lukitussa kotelossa.

Kotelossa olevissa avaimissa ei saa olla sellaisia merkintöjä, joiden perusteella ne voisi yhdistää tiettyihin kiinteistöihin. Avainkoodilistaa ei saa säilyttää samassa paikassa avaimien kanssa.

Auto on varustettava ajonestolaitteella, keskuslukituksella ja hälytysjärjestelmällä.  
  

Safelock Finland Ltd Oy - Ruukinmestarintie 12 - 02330 Espoo - Puh. +358 9 512 2700
©2022 Safelock - MMD Networks Oy