Safelock > Tuotteet > Murtoluokitetut kassakaapit

TARJOAMME TESTATTUA MURTOTURVAA ARVOTAVARALLESI ERITTÄIN KILPAILUKYKYISIN HINNOINLue tämä ensin, kun olet miettimässä "kassakaapin" hankintaa
"kassakaappi" on Kassakaappi vasta silloin, kun se täyttää kassakaapille asetetut vaatimukset. Aidon Kassakaapin tunnistat siitä, että aidon Kassakaapin oven sisäpinnassa on viralliset kyltit murtotestistä, murtoluokasta, valmistajasta sekä valmistusvuodesta.
Ilman näitä tietoja "kassakaappisi" ei ole Kassakaappi. ​Kun ostat Kassakaappia, vaadi aito hyväksytty Kassakaappi omaisuutesi turvaksi 


Murtoluokitellut kassakaapit on tarkoitettu rahan, talletustodistusten, tärkeiden sopimusten sekä muun helposti rahaksi muutettavan omaisuuden suojaamiseen. Tämän lisäksi monet yhteistyökumppanit edellyttävät murtoluokitellun kaapin hankintaa, varsinkin mikäli säilytät kumppaneihisi tai asiakkaisiisi liittyvää materiaalia.

Markkinoilla on tarjolla paljon ns. kassakaappeja, joiden rakenne ja lukitus eivät täytä mitään vaatimuksia eikä standardeja. Silti niiden yhteydessä puhutaan kassakaapeista. Todenmukaisempi  nimike voisi olla metallikaappi tai lukittava kaappi. "Turvakaappi" nimikekin monen tuotteen osalta on liian mairitteleva.  Kyseiset tuotteet avautuvat varkaalle  pahimmillaan muutamissa minuuteissa.

Toisin sanoen  kaikki "kassakaapeiksi" kutsutut tuotteet eivät  ole kassakaappeja sanan varsinaisessa merkityksessä, näkemyksemme mukaan kassakaapiksi voidaan kutsua
ainoastaan murtotestattua, hyväksyttyä  ja sertifioitua tuotetta. Näiden tuotteiden oven sisäpinnassa on aina murtotestistä ja luokituksesta ilmoittava kyltti, jossa ilmoitetaan kaapin vahvuus, murtoluokka, valmistusaika jne.
Lue lisää aiheesta sivun lopussa ( finassiala.fi) 

Mikäli kylttiä  oven sisäpinnasta ei löydy, lähtökohta on, ettei tuote kestä murtoyrityksiä siinä laajuudessa eikä ole myöskään vakuutysyhtiöiden suosittelema malli.

Toisin sanoen, alle 500  euron hintaluokassa( verollinen hinta)  ei näitä murtotestattuja tuotteita ole juurikaan saatavissa.

Mikäli olet hankkimassa alle 500 euron arvoista " kassakaappia" pyydä myyjältä selvitys testistä ja sertifikaateista ja murtoluokasta. Huomioi myös kassakaapeista puhuttaessa, että murtoluokka euro-0  /EN 1143-1 ei ole suomessa virallinen vaadittu murtoluokka rahan tai helposti rahaksi muutettavan omaisuuden suojaamiseen.

​Murtovinkki halpiskassakaappeja varten;

Markkinoilla on myös kaupan " kassakaappeja, joissa on ns. hätäavain"  Tällaisen tuotteen avamiseen menee noin 1-2 minuuttia.  Helpoin tapa on lyödä hätäavaimen lukko sisään ja väännetyllä rautalangalla painaa solenoidin tappi alas ja kääntää ovi auki nupista.  Toinen nopea tapa on porata kyseinen hätäavainlukko auki, terä n 6-10 mm riippuen lukon mallista.  Aikaa kuluu tähän n. 2-3  minuuttia. Voidaanko tällaista  tuotetta kutsua kassakaapiksi ?? Ei täytä mitään vaatimuksia !

​Tiedoksi, että aito murtotestattu ja hyväksytty kassakaappi ei avaudu yllä mainituilla tavoilla. Lukkoja suojelee porauksenestolevyt ja muut rakenteet. 

Palotestatut ja hyväksytyt euro-kassakaapit
Murtotestattuja kassakaappeja on saatavissa niin paloluokiteluina kuin luokittelemattominakin. Valikoimamme sisältää myös palotestattuja ja hyväksyttyjä malleja murtoluokkaan euro-V saakka.

Käytetyimmät standardit tuoteryhmissä ovat NT Fire 017,  EN 15659 sekä EN 1047-1 mukaan luokitellut palotestatut kassakaapit. Paloluokat 30, 60, 90 ja 120 min (P).  Mikäli haluat säilyttää kaapissa paperia tms. muuta lämmölle herkkää materiaalia, tulisi miettiä palosuojauksen merkitystä omaisuutta suojattaessa. Samassa yhteydessä mieti kaapin sijoituspaikkaa, ympäristön paloherkkyyttä ja palokuormaa.

​Valitettavasti markkinoilla esiintyy varsin kyseenalaisia "tuoteominaisuuksia" myytävien tuotteiden yhteydessä.
​Monilta osin se on ns myyntipuhetta, joka ei perustu mihinkään faktaan.  Paloturvallisten kaappien kohdalla kannattaa olla tarkkana,eli oven sisäpinnassa tulee olla ns todistuksena paloturvaluokasta ilmoittava kyltti. Pelkät termit tuotteen yhteydessä kuten palosuoja, palolta suojaava rakenne,tulipalolta suojaava rakenne eivät ole paloluokkia, eivät perustu mihinkään puolueettoman testilaitoksen turvaluokkaan. Siispä kannattaa olla tarkkana kun valitsee paloturvallista ja hyväksyttyä tuotetta.

Tietoa suosituksista lyhennettynä  ( lähde Finanssiala.fi)

Kassakaapilla tarkoitetaan arvosäilytysyksikköä, joka on testattu ja hyväksytty standardin SFS-EN 1143-1 mukaan ja tästä osoituksena on sertifiointilaitoksen myöntämä todistus ja valmistajan asentama kyltti kassakaapin oven sisäpuolella.

Kassakaappi on tarkoitettu rahan, arvopapereiden, talletustodistusten ja muun helposti rahaksi muutettavan arvo-omaisuuden turvalliseen säilyttämiseen.
 
Kassakaappi antaa suojan murtautumista vastaan. Mikäli säilytettävä omaisuus on paperia, suosittelemme kassakaappia, jossa on murtosuojan lisäksi vähintään 60 minuutin palosuoja (P) paperille NT Fire 017 testausmenetelmän tai standardin EN 15659 mukaan. 
 
Mikäli säilytettävä arvo-omaisuus on talletettu tietovälineille, suosittelemme kassakaappia, jossa on erillinen standardin SFS-EN 1047-1 tai NT Fire 017 mukaan testattu dataturvalokero (DIS), joka antaa säilytettävälle materiaalille vähintään 60 minuutin palosuojan. 
 
Paloturvakaappi on tarkoitettu suojaamaan omaisuus ainoastaan tulipaloa vastaan. Paloturvakaapit jaetaan yleisesti asiakirjakaappeihin, jotka on tarkoitettu paperin säilytykseen ja datakaappeihin, jotka on testattu standardin SFS-EN 1047-1 mukaan ja on tarkoitettu tietovälineiden säilytykseen. 
 
Kassakaapin avaimia tai lukon numeroyhdistelmää ei saa säilyttää samassa tilassa kassakaapin kanssa tilojen ollessa tyhjillään. Avain tai lukon numeroyhdistelmä annetaan nimetyille henkilöille kuittausta vastaan.
 
Säilytysluokat ja murtohälytysjärjestelmä

Säilytettävä määrä max SFS-EN 1143-1 murtohälytysjärjestelmä
10.000 ,- eur I --
30.000,-  eur II taso 2
60.000,-  eur III taso 3 + kohdevalvonta
120.000,- eur IV taso 3+  kohdevalvonta
200.000,- eur V -> taso 3 + kohdevalvonta


Standardin SFS-EN 1143-1 mukaan luokkiin VI – XII testatut ja hyväksytyt tuotteet ovat elementtiholveja, joiden käyttö ja niissä säilytettävän omaisuuden arvo sovitaan erikseen vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välillä.
 
Kotitalouksille suositellaan vähintään E I –luokan mukaista murtotestattua kassakaappia, jossa on myös vähintään 60 min. palosuoja paperille. 

Datan murto- ja palosuoja. Murtoluokka euro-I EN 1143-1. Paloluokka 60Dis Nt Fire 017

 

Safelock Finland Ltd Oy - Ruukinmestarintie 12 - 02330 Espoo - Puh. +358 9 512 2700
©2022 Safelock - MMD Networks Oy